Ceny povolení a geotermálních vrtů

Stavební projekt a hydrogeologický posudek cca 5.000 – 7.000 Kč. Cena za jeden metr vystrojeného vrtu pro tepelná čerpadla se pohybuje okolo 1000 Kč/m bez DPH v závislosti na místě a počtu geotermálních vrtů. V silně zvodnělých sedimentech v některých oblastech je nutné použít pracovní pažení . V takových případech se cena vrtu navyšuje na cca 1.000 Kč/m bez DPH. O této skutečnosti je investor předem informován.