Ceníky obsahují ceny tepelných čerpadel jakožto výrobku, neobsahují ceny materiálu potřebného k jejich instalaci jako jsou kabely,trubky,izolace,rozvaděče,akumulační nádrže a pod. Materiál a cena za něj je individuální (každá montáž je jiná) a vždy se stanovuje po zaměření na místě montáže tepelného čerpadla. Zákazník vždy nejdříve dostane návrh rozpočtu a teprve po jeho odsouhlasení se může přistoupit k vlastní montáži zařízení.